Teambuilding

Natuurlijk is het fijn als het gezellig is op de werkvloer en je een leuk praatje kunt maken bij de koffieautomaat, maar dit is niet de enige reden waarom teambuilding belangrijk is. Een goede werksfeer zorgt ook voor meer motivatie bij werknemers, waardoor ze productiever zijn en er minder verzuim plaatsvindt. Ook is het belangrijk dat collega's goed met elkaar kunnen samenwerken. Communicatie is belangrijk als je samen werkt aan hetzelfde project. Kennen jullie elkaar wat beter, voel je elkaar aan en loopt het overleg soepel, dan zal dat ten goede komen aan het eindresultaat. Verder helpen werknemers elkaar meer als ze een band hebben, is er meer begrip voor elkaar, vinden er minder akkefietjes plaats en leren ze meer van elkaar. Alle reden voor een goede teambuilding dus!